• OBSERWACJE ASTRONOMICZNE
  • PROMIENIOWANIE KOSMICZNE
  • PODRĘCZNIKI
  • PROGRAMOWANIE C++
  • MATURZYŚCI
  • CIEKAWOSTKI
  • EMAIL TO : rkrajewski@staszickutno.pl
  • aaa


PAMIĘTAJ ABY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ / ctrl + f5 /PRZESYŁAJCIE WIADOMOŚCI ZWROTNE ZE ZDJĘCIAMI PRAC DOMOWYCH I NOTATEK.
BĘDĄ ONE TRAKTOWANE JAKO WASZ UDZIAŁ W ZDALNYM NAUCZANIU.
ZAWSZE PODAWAJCIE IMIĘ, NAZWISKO, KLASĘ I NR W DZIENNIKU

Jeśli macie jakieś uwagi, np. do terminów sprawdzianów, to piszcie na mój e-mail.


TEST NA PRÓBĘ .....Przed napisaniem prwdziwego testu, rozwiąż test "na próbę" dla poznania jego formy.


____Poprawa z KOSMOLOGII dla klasy 3A, poniedziałek, 19 kwietnia, godz. 17.00.Plama słoneczna – widoczny ciemniejszy obszar na powierzchni Słońca (fotosfera), którego cechami są temperatura niższa niż temperatura otoczenia i silne pole magnetyczne (kilka tesli). Mimo jasności (temperatura ok. 4000-5000 K) kontrast z otoczeniem o temperaturze ok. 6000 kelwinów powoduje, że plamy słoneczne wydają się mieć kolor czarny.

Liczba plam słonecznych jest wyznaczana od roku 1849, a oszacowano ją dla okresu od roku 1500 i wcześniejszego. Największe liczby dzienne plam stwierdzono podczas cyklu XIX, czyli pod koniec lat pięćdziesiątych.

Liczba plam słonecznych jest powiązana z natężeniem słonecznego promieniowania. Ponieważ plamy są ciemne, naturalnym jest przypuszczenie, że więcej plam słonecznych oznacza mniejsze promieniowanie Słońca. Jednakże otaczające obszary są jaśniejsze i całkowity efekt jest taki, że więcej plam oznacza jaśniejsze Słońce. Wahania są małe (ok. 0,1%). Okresowi Minimum Maundera przypisuje się ochłodzenie klimatu i zmniejszenie średniej temperatury na powierzchni Ziemi o ponad 1 °C (Mała epoka lodowa). [WIKI]

Zobacz, jak dziś wygląda Słońce.


Dla wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę z fizyki przygotowano poniżej specjalny test wyboru. Plik należy rozpakować i uruchomić program test.exe. POWODZENIA.

Pliki programu TEST spakowane RAREM.......111 kB.

LEKCJE

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej.


NAUCZANIE ZDALNE - MATERIAŁY DO POBRANIA

----------1ei informatyka
tydzień 19-23.04..... Grafika 2D i 3D 3z4h.


----------1i informatyka
tydzień 19-23.04..... Grafika 2D i 3D 3z4h.


----------1k informatyka
tydzień 19-23.04..... Pomoc z chmury, czyli koordynowanie pracą zespołu.


----------1ms informatyka
tydzień 19-23.04..... Grafika 2D i 3D 3z4h.


----------2E informatyka
tydzień 19-23.04..... Relacyjne bazy danych 1z4h.


----------2i2 informatyka
tydzień 19-23.04..... Relacyjne bazy danych 1z4h.


----------2ig informatyka
tydzień 19-23.04..... Złożoność obliczeniowa algorytmow.


----------2ig aplikacje - HTML
tydzień 19-23.04..... Ogólne zasady tworzenia grafiki na strony www 2h.


----------2ms informatyka
tydzień 19-23.03.....Liniowe przeszukiwnie, znajdowanie min lub max.


----------3AD fizyka
tydzień 19-23.04.....Rozwiązujemy arkusz maturalny z fizyki z 2020r.


---------3s fizyka
tydzień 19-23.04..... Przejścia fazowe, bilans cieplny.


----------4e informatyka
tydzień 19-23.04.....Kryptografia, metody szyfrowania 3h.


----------4s fizyka
tydzień 19-23.04.....Rozwiązujemy arkusz maturalny z fizyki z 2020r.Odkrywać to znaczy patrzeć tak jak wszyscy dotąd, ale widzieć to, czego inni nie widzą.