• OBSERWACJE ASTRONOMICZNE
  • PROMIENIOWANIE KOSMICZNE
  • NIE TYLKO ASTRO
  • PODRĘCZNIKI
  • PROGRAMOWANIE C++
  • MATURZYŚCI
  • CIEKAWOSTKI
  • EMAIL TO : rkrajewski@staszickutno.pl
  • aaa


PAMIĘTAJ ABY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ / ctrl + f5 /PRZESYŁAJCIE WIADOMOŚCI ZWROTNE ZE ZDJĘCIAMI PRAC DOMOWYCH I NOTATEK.
BĘDĄ ONE TRAKTOWANE JAKO WASZ UDZIAŁ W ZDALNYM NAUCZANIU.
ZAWSZE PODAWAJCIE IMIĘ, NAZWISKO, KLASĘ I NR W DZIENNIKU

Jeśli macie jakieś uwagi, np. do terminów sprawdzianów, to piszcie na mój e-mail.


TEST NA PRÓBĘ .....Przed napisaniem prwdziwego testu, rozwiąż test "na próbę" dla poznania jego formy.Obłoki srebrzyste (ang. noctilucent clouds – NLC) – polarne chmury mezosferyczne, są rzadko obserwowanymi chmurami widzianymi w półzmroku przy zmierzchu lub świcie, kiedy słońce jest 6-16 stopni poniżej horyzontu. Najczęściej obserwowane są w pasie pomiędzy 50° i 70° (północnej i południowej szerokości geograficznej).

Obłoki srebrzyste są najwyższymi chmurami obserwowanymi z Ziemi, znajdują się w mezosferze około 75–85 km ponad powierzchnią ziemi.

Obłoki srebrzyste są najczęściej obserwowane późną wiosną i latem. Na półkuli północnej najlepszy okres do ich obserwacji zaczyna się w połowie maja i trwa do końca sierpnia. [WIKI]

Image description


Dla wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę z fizyki przygotowano poniżej specjalny test wyboru. Plik należy rozpakować i uruchomić program test.exe. POWODZENIA.

Pliki programu TEST spakowane RAREM.......111 kB.

LEKCJE

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej.


NAUCZANIE ZDALNE - MATERIAŁY DO POBRANIA

----------1ei informatyka
tydzień 17-21.05..... Projekt zespołowy responsywna strona www 2z4h.


----------1i informatyka
tydzień 17-21.05..... Projekt zespołowy responsywna strona www 2z4h.


----------1k informatyka
tydzień 17-21.05..... Nauka staconarna.


----------1ms informatyka
tydzień 17-21.05..... Projekt zespołowy responsywna strona www 2z4h.


----------2E informatyka
tydzień 17-21.05..... Nauka stacjonarna.


----------2i2 informatyka
tydzień 17-21.05..... Relacyjne bazy danych 4z4h.


----------2ig informatyka
tydzień 17-21.05..... Tablice - ćwiczenia.


----------2ig aplikacje - HTML
tydzień 17-21.05..... Program Inkscape 2h.


----------2ms informatyka
tydzień 17-21.05.....Metoda dziel i zwyciezaj i zastosowanie.


---------3s fizyka
tydzień 17-21.05..... PRAKTYKIOdkrywać to znaczy patrzeć tak jak wszyscy dotąd, ale widzieć to, czego inni nie widzą.