CIEKAWOSTKI

RUCHOMY HOLOGRAM 3D.../FILM/....5,21MB


SILNIK PAROWY.../FILM/....5,4MB

CAMERA OBSCURA.../FILM/....4,21MB

BALON POD PRÓŻNIĄ.../FILM/....381kB

WODA POD PRÓŻNIĄ.../FILM/....254kB

FONTANNA HERONA.../FILM/....3,16MB

NUREK KARTEZJUSZA.../FILM/....3,72MB

PRAWO BERNOULLIEGO.../FILM/....2,30MB

PILOT RTV.../FILM/....1,65MB

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU.../FILM/....4,35MB

SMOKI W 3D.../FILM/....3,91MB


Silnik Stirlinga 13MB

Ognista kulka 4,43MBWYZNACZANIE PRZYŚPIESZENIA
KULKI NA RÓWNI POCHYŁEJ, ZA POMOCĄ KOMPUTERA.

KULKA NA RÓWNI.../FILM/....1,73MB

Krótki film obrazujący przebieg doświadczenia.
Wykres przedstawia zależność napięcia U od czasu t na czujniku. Napięcie na czujniku przekłada się na przebytą drogę kulki na równi pochyłej.
PLIK z danymi pomiarowymi..........72,2kB
Lewa kolumna w pliku z danymi to czas w sekundach, a prawa to napięcie w V.
Dane eksperymentalne wskazują na prędkość początkową kulki /ruchu czujnika/. Okazało się, że w momencie rejestrowania wzrosyu napięcia kulka /czujnik/ miała już prędkość początkową. Dokonując przesunięcia o wektor w układzie U/t/ wykresu eksperymentalnego, udało się dopasować dane pomiarowe z dużą dokładnością do funkcji kwadratowejo równaniu y=0,2807x^2. Znana długość równi /droga w ruchu jednostajnie przyśpieszonym/ nie może tu mieć zastosowania nie tylko na inny początkowy czas pracy czujnika i rozpoczęcia ruchu, ale również na 5 woltowy zakres pracy czujnika. Przyśpieszenie kulki można utożsamić z wielkością V/s^2, a wynosi ona 0,5614 V/s^2. Potrzebne są kolejne pomiary.
POMIAR OKRESU DRGAŃ WAHADEŁKrótki film obrazujący pomiar okresu drgań wahadła fizycznego, który może posłużyć do wyznaczania momentu bezwładności tego wahadła.

Wahadło fizyczne.../FILM/....4,52MB
Krótki film obrazujący pomiar okresu drgań wahadła matematycznego, który może posłużyć do wyznaczania natężenia pola grawitacyjnego na powierzchni Ziemi.

Wahadło matematyczne.../FILM/....4,28MB